SERTİFİKALARIMIZ

Sağlığınızı Korumak,
Kalitemizle
Garanti Altında!

SERTİFİKALARIMIZ


PRP İlaç, sağlık sektöründe yüksek standartlara ulaşmak adına uluslararası kabul görmüş sertifikasyonlar olan GMP (İyi Üretim Uygulamaları), HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) ve ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) sertifikalarına büyük önem vermektedir. Bu sertifikalar, üretimden tüketiciye kadar olan süreçlerde güvenlik, kalite ve uygunluğun sürekli olarak sağlandığını gösterir.

GMP sertifikası, ilaç üretim süreçlerinin uluslararası kalite standartlarına uygun olarak yönetildiğini garanti eder. Bu, ürünlerin etkinliğini, güvenliğini ve kalitesini korumak için kritik bir adımdır.

HACCP sertifikası, gıda ve sağlık güvenliğini teminat altına almak için gerekli olan risk analizi ve önleyici yönetim yaklaşımlarını belirler. PRP İlaç için bu, tüketici sağlığını koruma altına alırken, potansiyel sağlık risklerini en aza indirgeyerek ürün güvenliğini maksimize etmek anlamına gelir.

ISO sertifikaları ise, çeşitli uluslararası standartlarda (örneğin ISO 9001, ISO 14001) şirketin kalite yönetim sistemlerinin ve süreçlerinin dünya çapında kabul görmüş normlara uygun olarak işletildiğini ispatlar. Bu sertifikalar, PRP İlaç'ın sürdürülebilirlik, çevresel performans ve müşteri memnuniyeti gibi konularda taahhüdünü pekiştirir.

Bu sertifikalar, PRP İlaç'ın sektördeki lider konumunu korumasına ve sağlık ürünleri piyasasında tüketicilere güven veren bir marka olmasına olanak tanır. Her bir sertifika, şirketin kalite, güvenlik ve etkinlik konularındaki kesintisiz taahhüdünün bir göstergesidir.